Oncologie

Oncologische revalidatie wordt gedefinieerd als zorg gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Eén van de onderdelen van oncologische revalidatie is fysieke training . Oncologische revalidatie kan veel (ex-)patiënten helpen om de gevolgen van de ziekte en de behan deling te boven te komen, waardoor de kwaliteit van leven en deelname aan het arbeidsproces verbeteren.

Oncologische revalidatie is voor:

  • volwassen (ex-)patiënten met kanker (vanaf 18 jaar)
  • alle oncologische aandoeningen
  • alle fasen van het oncologisch behandel- en hersteltraject; ook de palliatieve fase.

 

Herstel na een buikoperatie